Keurmerken

Keurmerk Beveiliging

Om kwaliteit in onze dienstverlening te waarborgen is SMG in het bezit van een keurmerk beveiliging. Dit keurmerk is ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche om inzichtelijk te maken welke beveiligingsbedrijven aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (denk aan professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid).

Keurmerk Evenementenbeveiliging

SMG bezit naast het keurmerk Beveiliging ook het keurmerk Evenementenbeveiliging, ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche. Hiermee tonen we aan dat wij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (denk aan professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid).

Door ons te conformeren aan de gestelde eisen zijn wij aantoonbaar een professionele partner, die opdrachtgevers een stap verder brengt bij het oplossen van zijn veiligheidsvraagstukken.

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015)

Op managementniveau is SMG in het bezit van het ISO 9001:2015 certificaat. Dit houdt in dat SMG voldoet aan internationaal erkende normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De ISO 9001:2015 norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, relevante wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast staat continu verbeteren centraal. Simpel gezegd is ISO 9001: zeg wat je doet (leg het vast), doe wat je zegt (voer het uit) en bewijs het (certificaat).

VGM Checklist Aannemers (VCA)

SMG hecht veel waarde aan de gezondheid en welzijn van onze werknemers en de zorg voor het milieu. SMG beschikt daarom over een Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu-systeem (VGM-systeem) om dit te kunnen waarborgen. Onderdeel daarvan is het VCA* bedrijfscertificaat van SMG. Dit certificaat maakt aantoonbaar dat SMG, in de uit te voeren werkzaamheden prioriteit geeft aan kwaliteit, het voorkomen van persoonlijk letsel, een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn en het uitsluiten van (milieu)-schade.

Onze divisies

Corporate Security - Security Management Group   - Security Management Group

SMG Corporate Security

Event Security - Security Management Group   - Security Management Group

SMG Event Security

Traffic - Security Management Group   - Security Management Group

SMG Traffic

Services - Security Management Group   - Security Management Group

SMG Services

Beveiliging Security Management Group  Keurmerken Wallpaper