Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Security Management Group B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- IP-adres

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smg.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Security Management Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U te kunnen benaderen indien u contact met ons hebt opgenomen

Hoe lang we gegevens bewaren

Security Management Group B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Security Management Group B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Security Management Group B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smg.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Security Management Group B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: https://smg.eu

Telefoonnummer: +31104929333

Bedrijfsadres: Hoofdweg 258

3067 GJ Rotterdam

Postadres: Hoofdweg 258

3067 GJ Rotterdam

Beveiliging

Security Management Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@smg.eu

Sollicitatieprocedure

Security Management Group hecht grote waarde aan je privacy. Uw persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, geheel conform de eigen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. Je gegevens gebruiken we uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden. Security Management Group zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Door het versturen van het sollicitatieformulier geeft u Security Management Group toestemming om uw persoonlijke gegevens niet langer te bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals toekomstige vacatures. Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek bij Security Management Group indienen door een e-mail te sturen naar vacature@smg.eu.

Onze divisies